Dosyayı İndir

BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞANAYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma YükümlülüğününYerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında verisorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası / Vergi Numarası: 1660030957

Adresi: Macun Mahallesi 177 Cadde No: 19/4 Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0542 635 20 10

Faks:  

E-mail: info@besyildiztoptan.com

BEŞYILDIZ İLETİŞİMSİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, çalışanlaraait: Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi doğum yeri, medeni hali, nüfuscüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no, pasaport numarası, geçici T.C. kimliknumarası, cinsiyet, sürücü belgesi,   eposta adresi, iletişim adresi, cep/telefon no, lokasyon,  bordro bilgileri,disiplin soruşturması, işe giriş- çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri,performans değerlendirme raporları,  engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlıkbilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntülemesonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, ceza mahkûmiyetive güvenlik tedbirleri, çocuk sayısı, aile cüzdanı, eş çalışma bilgileri, çocukeğitim ve yaş bilgileri,  departmanı,çalışma şekli, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, meslek kartı bilgileri,referans, başvuru formu doldurulma bilgileri, talep/şikayet yönetimi bilgisi,otomatik katılımlı BES, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, olayyönetimi bilgisi, denetim ve teftiş bilgileri, araç bilgileri, imza ilekamera kayıtları verilerini; Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerininyürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerininyürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, görevlendirmesüreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insankaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerininiyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum vekuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesindebelirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusumeşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak çalışan özlük dosyası oluşturma, binagiriş çıkışlarının takibi, denetim ve teftiş faaliyetleri, mevzuat veprosedürlere uygunluk, mahkeme ve diğer uyuşmazlıklarda avukat tarafından adlimakam ve dava dosya takibi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ücret veavans ödemeleri, personel devam kontrol sistemi, şirket araçlarının izlenmesi,mal hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş, ürün geliştirme,kalite yönetim sürecinin yürütülmesi; “açık rızanın alınması” hukuki sebebinedayanarak etkinlik düzenleme ve yürütme, çalışan iletişim faaliyetleri, çalışanmemnuniyet anketi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi (gelişim vekariyer çalışmaları) faaliyetlerinden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdaelde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın gerialınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veyaözel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkilikamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri, müşteriler ilepaylaşılabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nıdüzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını MacunMahallesi 177 Cadde No: 19/4 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KişiselVerilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, BaşvuruFormu’nu BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ileterekyapabilir.

 

AYDINLANMABEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekliaydınlatma yapıldığını,BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesiPolitikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesikapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı :......................................                     T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih          :..../...../...........                                                                            İmza

Dosyayı İndir