Dosyayı İndir

 

BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ

İNTERNET SİTESI ÇEREZ AYDINLATMAMETNİ

 

AydınlatmaMetni Hakkında

BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında, deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazıuygulamalardan (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere diğer mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu  Çerez  Aydınlatma  Metninin  amacı,  https://…………..  internet  sitesinin  (“Site”)  yayını sırasında,  Site  kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri  Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımına bağlı elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. Bu bilgilendirme ile, Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullanıldığı, bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceğiaçıklanmaktadır.

 

Kişiselverilerin BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ tarafından      işlenmesi hakkında daha     detaylbilgi, Macun Mahallesi 177 Cadde No: 19/4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan BEŞYILDIZ İLETİŞİMSİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunmasıve İşlenmesi Politikası’nda bulunmaktadır.

 

ÇerezlerinKullanım Amaçları

«Şirket», Site’deçeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezlerle kişisel veriler işlenmektedir.Bu amaçlar başlıca şunlardır:

   Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: Oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması gibi, kolaylaştırıcı fonksiyonlar üstlenmektedir.

   Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Site’nin üzerinde çalıştığı  farklı  sunucuların  entegrasyonu,  Site’yi  ziyaret  edenlerin  sayısının  tespitedilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırılanuygulamalardır.


 


Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, mevzuat  uyarınca gerekli olan hallerde  rıza doğrultusunda, aksi hallerde rıza alınmaksızın yukarıdaki  amaçlar  doğrultusunda işlenebilir. BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ olarak, aydınlatma metni  kapsamındaki  kişisel  veriler  yukarıda  belirtilen  amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlıolarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu  kurumlarına ve özel kişilerle  paylaşılabilir.  Verilerin  aktarıldığı  taraf, bu  kişisel  verileri dünyanın her yerindeki sunucularda saklayabilir.

 

Site’deKullanılan Çerezler

Site’de  kullanılan  farklı  türdeki  çerez aşağıdadır.  Site’de  hem  birinci  parti çerezler (ziyaret edilen Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret edilen site haricindeki sunuculartarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

ZorunluÇerezler

Belli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru çalışması için zorunludur. Site’de oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site’de bir sayfadan diğerine geçişinde etkin olan oturumun devametmesini sağlamaktadır.

 

 

 


Performans ve AnalizÇerezleri

Bu çerezler sayesindeSite kullanımıve performansıanaliz edilereksunulan hizmetler daha iyi hale getirilmektedir. Ziyaretçilerin en çok hangi sayfaları  görüntülediği, Site’nin gerektiği  gibi  çalışıp  çalışmadığı, olası  problemleriçerezler tespit etmektedir.


Çerez

Açıklama

PHPSESSID

0pv6eck36uo6g6pkq1gp7q6g77

(Süre sonu tarihi:   Göz atma oturumu sona erdiğinde)

İçerik sunumu ağ oturumlarının sayısını sayar ve her bir ziyaretçi için anonim bir tanımlayıcı atar.

has_js

1

(Süre sonu tarihi:   Göz atma oturumu sona erdiğinde)

İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezdir. Kullanıcının tarayıcıda JavaScript\'i etkinleştirip etkinleştirmediğini kaydeder.


Çerez                                                                                          Açıklama


                                                                      

ÇerezlerinKullanımı ve  Kontroü

Tarayıcının ayarları değiştirilerek çerezlereilişkin tercihlerikişiselleştirilebilir. Bu kapsamda aşağıdakibağlantılardan faydalanılabilir.


Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

 https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


 

 


VeriSahibi  Hakları

Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kşisel verileri işlenmişsebuna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel  verilerin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını

öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişilerebildirilmesini isteme,


·        Kanun  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına  rağmen, işlenmesini gerektirensebeplerin ortadankalkması hâlindekişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerinkanuna aykırıolarak işlenmesisebebiyle zararauğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklara ilişkin talepler, Macun Mahallesi 177Cadde No: 19/4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu belgesinde belirtilen yöntemlerle BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ’ne iletilmesi halinde başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİin KVK Kurulu tarafından belirlenenücret tarifesiüzerinden ücrettalep etme hakkı saklıdır.

 

BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ olarak Site’de ki  çerezleri  kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini veyafonksiyonlarını   değiştirebilir,Site’ye   yeni   çerezler eklenebilir.

Aydınlatma metninin hükümlerini BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ dilediği zaman değiştirebilir. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilen her türlü değişiklik sitede yayınlanmakla yürürlük  kazanır. Son  güncelleme tarihi metnin başındadır.

 

Veri Sahibi, herhangibir kişisel verisinin BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kullanılamamasıile sonuçlanacakbir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

BEŞYILDIZ İLETİŞİMSİSTEMLERİ ELEKTRONİK

TİCARET VE SANAYİLİMİTED ŞİRKETİ

Dosyayı İndir