Dosyayı İndir

BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİGİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİKTİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işletilen https://………….. websitesini ziyaret edenlerin (“ziyaretçi”) kişisel verilerini 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemekte vegizliliğini korumaktayız. Bu İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”)ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internetsitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler(cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler,ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıylacihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınızayüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinindüzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcıdeneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynıamaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolamaalanları çalışmaktadır.

Websitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması içinçerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcıayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansınıolumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarınıdeğiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Websitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıdasıralanan amaçlarla «Şirket» tarafındanKanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

·     BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ tarafından yürütülen ticarifaaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı işsüreçlerinin gerçekleştirilmesi,

·     BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ tarafından sunulan ürün vehizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılmasıve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

·    BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan ürün vehizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınagöre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.

2.    Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Websitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişiselverilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimizekanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamındaaktarılabilmektedir.

3.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler,ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazaveya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaretedildiğinde, ziyaretçinin izniyle web sitemize ek olarak google.com,facebook.com, twitter.com, instagram.com, linkedin.com, youtube.com alanlarınada çerezler uygulanmaktadır.

4.    Çerezleri Kullanım Amacı

Websitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleriçoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişiselverilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını,etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmakiçin kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimlerihızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İstatistikler: Buçerezler, web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, benzersiz ziyaretçi sayısı, websitesinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. bilgileridepolar. Bu veriler, web sitesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini veanaliz etmemize yardımcı olur.

Pazarlama: Websitemiz reklam veriyor. Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin içinanlamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bureklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur. Bu çerezlerdedepolanan bilgiler, üçüncü taraf reklam sağlayıcıları tarafından sizetarayıcıdaki diğer web sitelerinde reklam göstermek için de kullanılabilir.

İşlevsel: Bunlar,web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Buişlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindekiiçerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Tercihler: Buçerezler ayarlarınızı kaydetmemize ve dil tercihleri gibi tarama tercihlerinizibelirlememize yardımcı olur, böylece web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizdedaha iyi ve verimli bir deneyime sahip olursunuz.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tablodagösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları izleyen çerezlerdir.

 

Web sitemizde çerezkullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

·     İnternetsitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulanhizmetleri geliştirmek,

·     İnternetSitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak vesunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,

·     İnternetSitesinin, Sizin ve BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ninhukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

5.    Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklıtarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmekiçin farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcıayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği vesilineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.orgadresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlereilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. 

6.    Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun“ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri,Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını https://………….. kisisel-verilerin-korunmasiadresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu’nu Elektroland’a ileterekyapabilir.  Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz güniçinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca birmaliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafındanbelirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

7.    Politika’nın Yürürlüğü

Bu Politikayayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’nın tümünün veya belirlimaddelerinin yenilenmesi halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilir.

 

BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesiPolitikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Başvuru Formu için “ https://………….. ”adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Dosyayı İndir