Dosyayı İndir

BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARETVE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Buaydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde UyulacakUsul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdabilgileri bulunan BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARETVE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafındanhazırlanmıştır.

MERSİS Numarası / Vergi Numarası: 1660030957

Adresi: Macun Mahallesi 177 Cadde No: 19/4 Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0542 635 20 10

Faks:  

E-mail: info@besyildiztoptan.com

BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, tedarikçi yetkilisine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no,  e posta adresi, adres, cep/telefon no, imza,hukuki işlem, kamera kayıtları, araç ve yük bilgisi verilerini; Mal / Hizmetsatın alım süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve  yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgiverilmesi amacıyla işlemektedir.

Sözkonusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulmasıve ifası için gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi ” hukuki sebebinedayanarak Mal/Hizmet Satın Alınması, Ödeme İşlemleri, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi;“açıkrızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak iletişim faaliyetlerinden sözlü,yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatikyolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarakkorunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyetidurdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçekkişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları,tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ilepaylaşabilmektedir.

Kanunun “İlgilikişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,ayrıntısını Macun Mahallesi 177 Cadde No: 19/4 Yenimahalle/ANKARA adresindebulunan BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİLİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiğişekilde, Başvuru Formu’nu BEŞYILDIZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARETVE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ileterek yapabilir.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıdaaçıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, BEŞYILDIZİLETİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KişiselVerilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

VeriSahibi Adı Soyadı :......................................                     T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                            İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Verisorumlusunun sözleşmeninkurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusumeşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdatoplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülüişlenmesine;

 

Açık Rızam ile KabulEdiyorum                                      Kabul Etmiyorum          

 

VeriSahibi Adı Soyadı :......................................                   T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                         İmza

 

Dosyayı İndir